top of page

Wizyta Władz Regionu Małopolskiej "Solidarności"W dniu 9 września 2022 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu gościli przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność":

Adama Lach - Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność",

oraz

Krzysztof Kotowicz - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność".


Na początku swojej wizyty Adam Lach i Krzysztof Kotowicz spotkali się z Jackiem Łukasikiem - Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Woj. Małopolskiego w biurze związku. Jacek Łukasik przedstawił aktualne kwestie dotyczące rozwoju związku oraz problemów z jakimi spotykają się funkcjonariusze i pracownicy Policji na co dzień. Głównym zagadnieniem była proponowana waloryzacja wynagrodzenia zaproponowana przez Rząd w wysokości 7,8%. Jacek Łukasik stwierdził, że stanowcze NIE dla tej propozycji wypowiedziane przez Piotra Dudę - Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Jastrzębiu-Zdroju jest szeroko słyszalne przez funkcjonariuszy i pracowników Policji. Dlatego całe środowisko policyjne ma nadzieję na twarde negocjację ze stroną Rządową w tej kwestii.

Następnie ww. osoby udały się na spotkanie z insp. dr Krzysztofem Dymurą - Komendantem Miejskim Policji w Nowym Sączu.


W trakcie spotkania poruszono kwestie współpracy w zakresie poprawy warunków pracy pracowników cywilnych i służby funkcjonariuszy w sądeckiej jednostce.


Kolejnym tematem rozmów było utworzenie w Nowym Sączu, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, V Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i zwiększenia tym samym poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatów Sądeckiego, Limanowskiego i Gorlickiego.


Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a jego uczestnicy stwierdzili, że wzajemny szacunek, dialog i współpraca mogą więcej przynieść korzyści i dobrego dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.


Na koniec wszyscy uczestnicy zadeklarowali, że to nie ostatnie spotkanie.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page