top of page

Pomoc prawna

Skontaktuj się z nami gdy potrzebujesz pomocy prawnej!

Każdy członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego z chwilą przystąpienia do związku jest objęty pomocą prawną realizowaną przez etatowych prawników NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego w sprawach dyscyplinarnych, karnych, o wykroczenia oraz o zadośćuczynienia.

Informujemy, że funkcjonariusze i pracownicy Policji Województwa Małopolskiego niezrzeszeni w związku zawodowym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, mogą złożyć pisemny wniosek do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego z prośbą o podjęcie się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy. Decyzję w tej prawie podejmuje Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego.

OCHRONĘ PRAWNĄ ZAPEWNIA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH TEZA

Każdy członek związku w ramach opłacanej składki członkowskiej jest uprawniony do pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię Radców Prawnych TEZA.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

adres e-mail: policjamalopolska@kancelariateza.pl

w celu przyśpieszenia weryfikacji można przesłać zdjęcie legitymacji członkowskiej NSZZ "Solidarność"

 

Osoby do kontaktu telefonicznego:

- r. pr. Marek Lewandowski – tel. 534 426 856​ 

- aplikant radcowski Paweł Stalewski – tel. 783 101 610

 

W sytuacjach nagłych, zaistniałych poza godzinami pracy kancelarii prawnicy kontaktują się z członkami związku po otrzymaniu wiadomości sms z prośbą o pilny kontakt, zawierającą dodatkowo imię, nazwisko oraz informację o przynależności do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Policji Województwa Małopolskiego.

 

Zakres świadczonej pomocy:

  1. udzielanie konsultacji i świadczenie doradztwa prawnego na rzecz członków związku,

  2. opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów, ugód, porozumień uchwał i innych pism,

  3. wydawanie opinii prawnych i innych opracowań w sprawach dotyczących członków związku,

  4. opracowywanie odwołań od rozkazów personalnych w sprawach dot. członków związku,

  5. pomocy prawnej w zakresie prawa pracy, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego,

  6. konsultacjach prawnych ustnych lub pisemnych, drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 

W razie konieczności skierowania spraw do sądu, wynagrodzenie kancelarii za ich prowadzenie jest ustalane każdorazowo indywidualnie.

 

Szczegóły u członków Prezydium

image_edited.png
bottom of page