Skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca MKR: Jadwiga TAJAK

 

Członek MKR: Klaudia JARUGA

Członek MKR: Magdalena OLCHAWA