top of page

POSIEDZENIE PODKOMISJI
W czwartek 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, w której uczestniczył Jacek Łukasik – Przewodniczący Rady Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność". W trakcie posiedzenia została dotychczasowa realizacja zapisów ustawy modernizacyjnej służb podległych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2022-2025 w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.


W posiedzeniu Polska Policja reprezentował nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, który poinformował, że plany budowy Szkoły Policji w Lublinie są modyfikowane z uwagi na brak zabezpieczonych środków finansowych i prawdopodobnie powstanie tam Ośrodek Szkolenia Policji. Powstanie nowej szkoły wymaga około 500 mln zł. Obecne potrzeby jednostek szkoleniowych Policji wymagają doinwestowania w wysokości około 600 mln zł.Jacek Łukasik zapytał Pana Komendanta czy planowany Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie to jeden z dwóch, które mają zostać uruchomione w tym roku zgodnie z zapowiedzią insp. Marka Boronia – Komendanta Głównego Policji oraz gdzie są planowane odtworzenia ośrodków. Nadinsp. dr Rafał Kochańczyk odpowiedział, że Lublin nie jest tym ośrodkiem, o którym mówił insp. Marek Boroń, natomiast co do lokalizacji odtwarzanych ośrodków, trwają prace koncepcyjne.


Ponadto w trakcie posiedzenia została przekazana informacja, że w ramach KPO do Policji zostanie przekazanych 97 mln zł na zakup nowych Mobilnych Terminali Noszonych MTN.


Biorąc pod uwagę uzyskane informację, padł kolejny argument nad zawieszeniem szkoleń podoficerskich i aspiranckich w tym roku i uwolnieniem awansów pomiędzy korpusami tak jak miało to miejsce w 2022 roku.


Opracowanie:

Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"

Comments


bottom of page