Skład Komisji Międzyzakładowej:

Skład Komisji Międzyzakładowej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność"

Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego

Kadencja 2021-2023

1. Barteczko Jan

2. Duchnik Marcin

3. Hojnor Artur 

4. Janicki Grzegorz 

5. Kolat Bartłomiej

6. Łapa Jerzy

7. Łukasik Jacek

8. Łukasik Maria

9. Malowicki Bartosz

10. Martyna Oliwier

11. Rolka Mirosław

12. Romanowski Michał

13. Widlak Leszek