top of page

Skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

Przewodniczący KM: Jacek ŁUKASIK

I Z-ca Przewodniczącego KM - Sekretarz KM: Bartłomiej KOLAT

II Z-ca Przewodniczącego KM - Skarbnik KM: Oliwier MARTYNA

Z-ca Przewodniczącego KM: Jacek CZOSNYKOWSKI

Z-ca Przewodniczącego KM: Maria ŁUKASIK

Z-ca Przewodniczącego KM: Bartosz MALOWICKI

Z-ca Przewodniczącego KM: Michał ROMANOWSKI

Z-ca Przewodniczącego KM: Leszek WIDLAK

bottom of page