Skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

Przewodniczący KM: Jacek ŁUKASIK

I Z-ca Przewodniczącego KM - Sekretarz KM: Bartłomiej KOLAT

Z-ca Przewodniczącego KM - Skarbnik KM: Oliwier MARTYNA

Z-ca Przewodniczącego KM: Leszek WIDLAK

Z-ca Przewodniczącego KM: Michał ROMANOWSKI