top of page

Negatywna opinia projektu rozporządzenia

Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” negatywnie odniosła się do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa,


W ocenie Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” projektowane zmiany wpłyną negatywnie na funkcjonowanie Policji, nie rozwiążą one problemów kadrowych Policji.


Ponadto kandydaci powracający do służby z policyjnych emerytur nie powinni otrzymywać świadczeń motywacyjnych w postaci 1500 zł miesięcznie po 25 latach służby oraz 2500 zł po 28,5 latach służby. Osoby te najczęściej odchodząc ze służby nie kierowały się kwestiami materialnymi

Kolejnym negatywnym skutkiem wprowadzonych zmian, może być brak motywacji dla powracających funkcjonariuszy, którzy mieliby zajmować stanowiska kierownicze. Biorą pod uwagę fakt, że znaczna cześć emerytowanych funkcjonariuszy, którzy odeszli ze stanowiska kierowniczych, często rozpoczynała własną dzielność gospodarcza lub została zatrudniana w urzędach państwowych lub samorządowych. Osoby takie posiadają zatem mniejszą motywację do pracy na rzecz poprawy funkcjonowania Policji, gdyż w każdej chwili mają możliwość rezygnacji i powrotu do pracy poza Policją.


Całość opinii zamieszamy poniżej.
Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page