top of page

Karnety do Term SzaflaryW ramach współpracy z Termy Szaflary członkowie NSZZ "Solidarność" mogą dokonać zakupu promocyjnych karnetów na skorzystanie z usług w Termy Szaflary. Karnety wykupuje się na ilość wejść.

Minimalny karnet to 20 wejść na jednego członka związku.

Można zakupić karnet na 20, 25, 30 itp. wejść.


Cena za wejście:

Karnet Basen: 18,33 zł (jedno wejście, jedna osoba)

Karnet Basen + Sauna: 25,00 zł (jedno wejście, jedna osoba)


Przykład:

Karnet Basen 20 wejść: 20 x 18,33 zł = 366,60 zł

Karnet Basen + Sauna 20 wejść: 20 x 25 zł = 500 zł


Karnet uprawnia do wejścia i całodniowego korzystania z wybranej opcji.

Karnety są wystawiane na okaziciela i mogą z niego korzystać także członkowie rodziny.

Karnet ważny jest 4 miesiące od daty zakupu.

Promocyjna cena zakupu karnetów obowiązuje do 28 kwietnia 2022 r.


Zamówienia na karnety przyjmowane są drogą elektroniczną na maila:

promocje@malopolskapolicja-solidarnosc.pl

w tytule należy wpisać Termy Szaflary

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page