top of page

Dwa postulaty dla 25 tysięcy - Petycja do Prezydenta RP


Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji przygotowało petycję do Andrzeja Dudy Prezydenta RP wnosząc tylko lub aż dwa postulaty tak bardzo istotne z punktu widzenia pracownika policji czyli:


1. Wzrost średniej wynagrodzeń pracowników Policji o 2500 zł.


Wynagrodzenia grupy pracowników cywilnych Policji są najniższe w resorcie spraw wewnętrznych, ale również w całej państwowej sferze budżetowej w Polsce. W efekcie pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju są najniżej opłacanymi fachowcami w państwie polskim. Komendy Policji od blisko 10 lat są urzędami, w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a komendy powiatowe Policji niezmiennie zajmują ostatnie miejsce z najniższym przeciętnym wynagrodzeniem spośród wszystkich urzędów podległych Szefowi Służby Cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że innym grupom zawodowym sfery budżetowej gwarantuje się realnie większy wzrost funduszu wynagrodzeń oraz rezerwuje środki w ramach rezerwy celowej.


2. Wpisanie pracownika Policji do ustawy o Policji.


Odnośnie projektu zmiany ustawy o Policji, podstawowym celem projektu jest zmiana przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą”, polegająca na przywróceniu do ww. ustawy regulacji dotyczącej pracowników, niebędących funkcjonariuszami, zatrudnionych w Policji, jak również uregulowania statusu pracowników Policji. Brak regulacji ustawowej, regulującej pracę w Policji pracowników powoduje, iż pomimo trudnych oraz niejednokrotnie tych samych warunków pracy co funkcjonariusze, praca pracowników jest zdecydowanie niżej wynagradzana oraz nie przysługują za nią dodatkowe świadczenia z tytułu szczególnych warunków pracy. W konsekwencji następuje dewaluacja pracy w Policji oraz negatywna selekcja osób podejmujących pracę, nie będących funkcjonariuszami.


Petycję można podpisać TUTAJ
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page