top of page

DODATKI ZA STOPIEŃ - projekt zmian

W dniu dzisiejszym pojawił się długo wyczekiwany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.


Zgodnie z jego założeniem, dodatek za stopień będzie uzależniony od kwoty bazowej, która w 2024 roku wynosi 2 088,77 zł.

Proponowaną zmianę wstępnie odbieramy pozytywnie bo do funkcjonariuszy trafią dodatkowe środki i to z wyrównaniem od 1 stycznia 2024.


Wyliczenia podwyżek dodatku służbowego przedstawiamy w tabeli - kwoty brutto.

Kwota bazowa 2 2024 roku wynosi 2 088,77 zł


Opracowanie:

Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page