top of page

Wizyta w Sejmie RP

W dniu 5 lipca 2023 roku, na zaproszenie posła Patryka Wichra, Jacek Łukasik – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” w gmachu Sejmu RP odbył serie spotkań z posłami będącymi członkami Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Podczas indywidualnych rozmów z posłami i posłankami Jacek Łukasik przedstawił aktualną sytuacje kadrową wśród Funkcjonariuszy Policji w tym powody braku chętnych do wstąpienia do Policji, odejść szczególnie wśród policjantów z niewielkim stażem. Poruszona została także kwestia poziomu wynagrodzeń pracowników Policji, których większość otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia lub niewiele większe od niego.


Cześć z posłów posiada ogólną wiedze o problemach w naszej formacji, ale rozmowy podczas których przedstawiłem szczegóły z jakimi się spotykamy, uświadomiły im dopiero skale problemu i sytuacji w jakiej możemy się znaleźć w najbliższych miesiącach – powiedział Jacek Łukasik. Mamy nadzieje, że nas głos dotrze do Rządu za pośrednictwem posłów. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w okresie kampanii wyborczej ale niezależnie od tego muszą znaleźć się środki na zapewnienie bezpieczeństwa naszego państwa.

Na zdjęciach: Poseł Monika Pawłowska Poseł Patryk Wicher Poseł Agata Wojtyszek


Opracowanie: K.S. – zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page