top of page

Ustawa budżetowa z podpisem PrezydentaPrezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, jednocześnie zdecydował o skierowaniu powyższej ustawy, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją.

Skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego RP nie powoduje wstrzymania wejścia ustaw w życie.

W związku z powyższym, należy spodziewać się dalszych prac w zakresie aktów prawnych w celu realizacji podwyżki dla sfery budżetowej.

Przypominamy, że podwyżka dla Funkcjonariuszy i Członków Korpusu Służby Cywilnej w wysokości 20% naliczana będzie od podstawy grupy zaszeregowania a nie od całości wynagrodzenia.

Jednocześnie oczekujemy na propozycje rządowe dotyczące podwyżek pozostałych pracowników Policji, których nie obejmuje wspomniana podwyżka i którym z uwagi na podwyżkę wynagrodzenia minimalnego zostało spłaszczone wynagrodzenie.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page