top of page

SPOTKANIE Z WICEMARSZAŁEM KRZYSZTOFEM BOSAKIEM


W dniu 27 czerwca 2024 roku, delegacja Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność", spotkała się z Krzysztof Bosak – Wicemarszałkiem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.


Krajową Sekcję Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

- Jacek Łukasik – Przewodniczący Rady Krajowej

- Sebastian Kowalski – Z-ca Przewodniczącego Rady Krajowej

- Tomasz Kiepura – członek Rady Krajowej

- Maciej Zatorski – koordynator Łódzka Policja Solidarność KPP w Zduńskiej Woli


W trakcie spotkania, Przewodniczący Jacek Łukasik, przekazał na ręce Wicemarszałka #ProgramnaprawczyPolicji, który został opracowany we współpracy z liniowymi funkcjonariuszami i pracownikami policji, wskazując na najpilniejsze potrzeby zmian systemowych naszej formacji oraz zbiór rozwiązań, których wprowadzenie poprawiłoby sytuację Policji.


Wśród wielu omawianych tematów główny nacisk położono przede wszystkim na przywrócenie atrakcyjności pracy i służby w Policji poprzez zwiększenie finansowania całej formacji, znaczących podwyżek uposażenia policjantów, zaznaczono jak krzywdzący system naliczania emerytur wprowadzono dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 2013 roku. Przedstawiono jak wyglądają różnice systemu emerytalnego przyjętych na „ nowych" i „starych” zasadach i jakie skutki kadrowe niesie za sobą brak zmian w tym zakresie  Omówiono także konieczność doposażenia w sprzęt funkcjonariuszy.


Przedstawiony został również problem rażąco niskich wynagrodzeń Pracowników Policji oraz braku atrakcyjności i prestiżu pracy w Policji względem sektora prywatnego.


W odniesieniu do nowo powołanego parlamentarnego zespołu ds. nielegalnej imigracji, przedstawiciele Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, zwrócili uwagę Panu Marszałkowi na rosnący problem jakim są zorganizowane grupy przestępcze powstające w dużych miastach, tworzone obecnie głównie przez obcokrajowców, wskazując jednocześnie problem w obsadzaniu pionów kryminalnych celem rozpracowywania i zwalczania powyższego procederu.


Pan Marszałek Krzysztof Bosak zadeklarował daleko idącą współpracę z Krajową Sekcją Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” poprzez inicjowanie wspólnych propozycji legislacyjnych, pomocy prawnej oraz organizacyjnej w celu poprawy sytuacji w Policji, jak również w przekazywaniu opinii publicznej jak ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego jest właściwe zadbanie o Policję i z jakimi problemami boryka się nasza formacja. Z ust Pana Marszałka usłyszeliśmy deklarację stałej współpracy w imieniu całego Klubu Parlamentarnego Konfederacja celem wsparcia naszych działań jednocześnie padły propozycje co do wstępnego terminu kolejnego spotkania.


Opracowanie:

Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page