top of page

Służba na wolnym powietrzu

18 września 2023 r. Jacek Łukasik Przewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, skierował pismo do Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie otrzymywania wyżywania przez policjantów. Głównym wnioskiem w zawartym piśmie było wskazanie nadinterpretacji „służby na wolnym powietrzu” wyrażonej w OPINII PRAWNEJ Kpp-2688/1669/23/OW z dnia 7 marca 2023 r. Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, która traktowała radiowóz jako służbę nie na wolnym powietrzu i zmianę tego zapisu na „SŁUŻBĘ POZA BUDYNKIEM”.


Pomimo braku wprowadzonego zmiany w przedmiotowym rozporządzenia przez Ministra, Biuro Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji w dniu 7 listopada 2023 r. pismem Kwo-1601/23 poinformowało, że służba na wolnym powietrzu to „SŁUŻBA POZA BUDYNKAMI POLICJI” i spełnia ten wymóg.


Cieszy fakt, że Biuro Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji potrafi wsłuchać się w głos naszego związku i przyjąć rozwiązania korzystne dla Funkcjonariuszy.


Opracowanie: Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page