top of page

ROZMOWY w MSWiA

W dniu 22 kwietnia br. w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Czesław Mroczek Sekretarza Stanu MSWiA, Mariusza Cichomskiego Zastępcy Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego z Jackiem Łukasikiem Przewodniczącym Rady Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"


W trakcie spotkania Jacek Łukasik przedstawił analizę poziomu dotychczas zrealizowanych kursów podoficerskich i aspiranckich oraz stanowisko Krajowej Sekcji dotyczące likwidacji lub zawieszenia tych kursów. Pan Wiceminister poinformował o pracach dotyczących zwiększenia „przepustowości” na kursach, które będą oceniane pod koniec roku. Niestety nasze stanowisko dotyczące zawieszenia lub likwidacji kursów nie znajduje zrozumienia w MSWiA.


Przewodniczący Jacek Łukasik mocno akcentował potrzeby w zakresie zmian w sposobie obliczania emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2013 roku. W tym aspekcie będą prowadzone dalsze rozmowy, aby skonstruować system emerytalny zachęcający do wstępowania do służby i pozostania w niej. W materii emerytur Policja nie może sobie pozwolić na żadne pogorszenie warunków, na jakich funkcjonariusze przechodzą na zaopatrzenie emerytalne. NSZZ „Solidarność” zrzesza głównie młodych stażem policjantów i mamy obowiązek zadbać o ich przyszłość!!!


Ważną kwestią było omówienie sytuacji finansowo – kadrowej pracowników Policji. Na chwilę obecną, w budżecie nie zostały przewidziane dodatkowe środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń. Natomiast w najbliższym czasie mają się rozpocząć prace nad procesem ujednolicania stanowisk korpusu służby cywilnej oraz bez mnożnikowych, mające na celu zlikwidowanie sytuacji, w której pracownicy normatywni wykonują zadania pracowników zatrudnionych w KSC, za niższe wynagrodzenie.


Następnie poruszony został temat dotyczący utworzenia programu nauczania dla klas mundurowych, a także wydłużenia okresu, w jakim funkcjonariusze mogą wrócić do służby. Przewodniczący Jacek Łukasik krytycznie odniósł się do drastycznego złagodzenia wymogów medycznych dla byłych funkcjonariuszy. Projekt będzie jeszcze poddany analizie.


Na zakończenie została omówiona kwestia podwyżki dla kursantów. Jacek Łukasik zwrócił uwagę na aspekt demotywujący takiego rozwiązania dla pozostałych funkcjonariuszy. Dlatego Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" jest za przyznaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia, ale rozdzielanymi w sposób racjonalny, który nie będzie prowadził do konfliktów i podziałów. Według Jacka Łukasika dążenie do zrównania wysokości uposażeń policjantów z wojskowymi powinni odczuć wszyscy funkcjonariusze!!! Wiceminister Sekretarz Stanu Czesław Mroczek powiedział, że Minister Marcin Kierwiński zdołał przekonać Ministerstwo Finansów i pozyskał środki finansowe na tę podwyżkę oraz że jest to pierwszy krok w dobrą stronę.


Podsumowując:

  • Kursy podoficerskie i aspiranckie pozostają, ale będą prowadzone w formie hybrydowej – analiza ich skuteczności w 2025 roku.

  • Rozpoczęto rozmowy na temat zmiany systemu zaopatrzenia emerytalnego w celu zmiany okresu obliczania emerytury oraz długości wysługi lat, po których można przejść na emeryturę.

  • Ujednolicenie stanowisk pracy dla członków KSC oraz pracowników niemnożnikowych w celu wyeliminowania patologii w zakresie wykonywanych obowiązków przez pracowników policji.

  • Rozpoczęły się prace nad wzrostem wynagrodzeń funkcjonariuszy do wysokości poborów żołnierzy zawodowych.


Opracowanie:

Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page