top of page

Poselskie NIE dla GODNYCH podwyżek dla sfery budżetowej.


Posłowie w 4 listopada br. zagłosowali za uchwaleniem ustawy okołobudżetowej. Za ustawą głosowało 234 posłów, 220 było przeciw, a 1 poseł wstrzymał się od głosu.


Ustawa została skierowana do prac w Senacie ale jak z niego wróci, możemy spodziewać się jaki będzie jej finał.


Niestety tym samym większość posłów pokazała, że akcja #muremzapolskimmundurem okazała się tylko pustym sloganem.


Budowanie przez rządzących wizerunku troski o osoby dbające o bezpieczeństwo naszego Państwa, rozsypało się w trakcie głosowania w Sejmie nad ustawą okołobudżetową. Rządzący przegłosowali szereg niekorzystnych rozwiązań dla funkcjonariuszy podległych MSWiA.


W przyjętej ustawie około budżetowej wysokości waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2023 roku wyniesie 7,8% - przypominamy, że jest to 7,8% podstawy uposażenia. Ponadto waloryzacją nie będą objęci funkcjonariusze, którzy odejdą ze służby w miesiącach styczeń-luty, gdyż waloryzacja zostanie naliczona od dnia 1 marca 2023 r. Waloryzacja za styczeń i luty zostaną rozłożona na 10 miesięcy i wypłacona w wypłatach od marca do grudnia 2023, czyli wyniesie około 9,36%. Następnie w styczniu 2024 wypłata zostanie pomniejszona o 1,56% aby waloryzacja wróciła do poziomu 7,8%. Takie podejście powoduje zamęt i łamanie kolejnych zasad współpracy na linii Rząd – Policjanci.


Należy przypomnieć w tym miejscu, że wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 roku ma wynosić 3490 zł a od 1 lipca 3600 zł, podczas gdy podstawowe uposażenie funkcjonariuszy będzie wynosić 3380 zł od 1 marca. Strona Rządowa forsując ustawę okołobudżetową niestety doprowadziła do obniżenia prestiżu zawodu Policjanta.

Kolejne rozmowy i propozycje Mariusza Kamińskiego Ministra SWiA pokazują, że pomimo wielkiego oddania, zaangażowania funkcjonariuszy Policji w obronę naszego kraju i codzienne dbanie o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli jest nic nie warte. W dobie inflacji, niepewnej przyszłości o utrzymanie rodzin, wielu z nas może podjąć decyzje o opuszczeniu szeregów naszej formacji w celu znalezienia spokojnej pracy z godnym wynagrodzenie.

Panie Premierze, Panie Ministrze za niedługo nie będzie miał kto was chronić, bo nie będzie rąk do pracy, jeszcze macie czas, aby to zmienić.


Ogłoszony przez nas protest początkiem października po skierowaniu projektu ustawy do Sejmu był słuszny i zasadny. Niestety nie wszyscy widzieli i słuchali nas, że pora na zdecydowane działania, nasze apele pozostały bez odpowiedzi a dzisiaj mamy tego rezultaty.


Dlatego wzywamy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji na manifestacje 17 listopada do Warszawy, gdzie pokażemy i wykrzyczymy solidarnie głośne NIE dla działań rządu.


Jeżeli niektórzy z was liczą, że w tym roku przyjdzie Mikołaj z nagrodami w wysokości kilku tysięcy złotych i przez to boją się głośno sprzeciwiać prowadzonej polityce rządu oraz brać udział w proteście, to zadajcie sobie jedno pytanie. Skoro dzisiaj Policja ma wielomilionowe zadłużenie, to skąd pozyska fundusze na wypłatę ekstra nagród?


Jesteśmy Funkcjonariuszami Policji w liczbie 100 tyś., Pracownikami Policji w liczbie 25 tyś. czy naprawdę, aż tak większość z was obawia się walczyć o GODNE WYNAGRODZENIA?

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page