top of page

Pierwszy rok za nami!21 września 2022 r. przypada pierwsza rocznica powstania naszego związku: Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego.


Rok temu 12 funkcjonariuszy podjęło decyzję o założeniu nowego związku w Garnizonie Małopolskim. Umożliwiła im to nowelizacja ustawy o policji z 2019 roku wprowadzająca pluralizm związkowy.


Związek w pierwszym dniu objął swoim działaniem KMP w Nowym Sączu oraz KPP w Dąbrowie Tarnowskiej.


W skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej zostali wybrani:

Jacek Łukasik – Przewodniczący KM

Bartłomiej Kolat – I Zastępca Przewodniczącego / Sekretarz KM

Oliwier Martyna –Zastępca Przewodniczącego / Skarbnik KM

Leszek Widlak - Zastępca Przewodniczącego KM

Michał Romanowski - Zastępca Przewodniczącego KM


Z uwagi, że mężczyźni stanowili Prezydium KM w celu sprawowania należytego nadzoru Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna została powierzona paniom w składzie:

Jadwiga Tajak – Przewodnicząca MKR

Klaudia Jaruga – Członek MKR

Magdalena Olchawa – Członek MKR


W ciągu roku działalności dołączyli do naszego związku funkcjonariusze i pracownicy Policji z 14 jednostek działających w Garnizonie Małopolskim. Pracownicy Policji stanowią dzisiaj 10% ogólnej liczby związkowców. Jest to bardzo ważne z uwagi na działalność w dwóch płaszczyznach. Zarówno warunki służby i wysokość uposażeń funkcjonariuszy są dla nas tak samo ważne jak warunki pracy i wysokość wynagrodzeń pracowników Policji. Reprezentujemy wszystkich!


Obecnie Organizacje Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji działają w 10 garnizonach. Dzięki współpracy został złożony wniosek o rejestracje Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”. Powstanie władz krajowych umożliwi reprezentowanie wspólnych interesów funkcjonariuszy i pracowników Policji przed Komendantem Głównym Policji jak i stroną Rządową.


Jako część NSZZ „Solidarność” jesteśmy w stanie zapewnić pomoc prawną przez prawników zatrudnionych na etatach w strukturach związku. Specyfika naszej służby wymagała poszerzenia kompetencji przez zaplecze prawnicze NSZZ "Solidarności" w celu zapewnienia pełnej ochrony prawnej funkcjonariuszy, którzy często są narażeni na postępowania dyscyplinarne, tłumaczenie się niejednokrotnie z błahych skarg jakie wpływają do naszych przełożonych. Pomoc prawna to także sprawy pracownicze i przestrzeganie Kodeksu Pracy przez pracodawców jakimi są Komendant Wojewódzki Komendacji Miejscy i Powiatowi. W tych trudnych momentach jesteśmy do waszej dyspozycji i służymy pomocą.


Należy zaznaczyć, że działania związku nie ograniczają się tylko do tworzenia dokumentów, rozmów ze stroną służbową, zapytań do przełożonych w ramach dostępu do informacji publicznej. To także wsparcie naszych członków w ramach działalności socjalnej jak i możliwość korzystania z benefitów i wielu promocji jakie oferują nasi partnerzy. Rabaty na bilety do parków rozrywki, na noclegi, pobyty w ośrodkach, tani abonament telefoniczny, pakiet sportowy to tylko niektóre z możliwości zaoszczędzenia pieniędzy jakie daje członkostwo w naszym związku.


Dużym wyzwaniem w naszej działalności było przygotowanie oferty dobrowolnych ubezpieczeń grupowych. Negocjacje, które trwały 3 miesiące przyniosły efekt w postaci oferty ubezpieczeń na wysokim poziomie za przystępna składkę. Oferta skierowana jest nie tylko dla naszych związkowców, ale przede wszystkim dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Oferta ubezpieczeń realizowana jest obecnie w garnizonach, w których funkcjonują Organizacje Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji.


W najbliższych dniach czekają nas negocjacje w zakresie podwyżek dla służb mundurowych oraz Korpusu Służby Cywilnej. W dobie szalejącej inflacji naszym priorytetem będzie walka o 20% podwyżkę dla całej sfery budżetowej w 2023 r.

Kolejnym ważny wydarzeniem dla naszego związku, będzie przeprowadzenie wyborów władz na kadencję 2023-2028. Pomimo, że jesteśmy tylko rok to nasza kadencja kończy się wraz z kadencją wszystkich władz NSZZ „Solidarność”.


Czy wszystko się udało i wszystko wychodzi według założeń? Zapewne nie dlatego tak ważne są uwagi i słowa krytyki aby cały czas poprawiać swoją działalność.


Rok szybko minął ale udało się zbudować organizację związkową, która ciągle się rozwija i do której dołączają nowe osoby - a to jest najlepsze świadectwo, że nasza praca jest zauważalna i pozytywnie odbierana.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page