top of page

Opieka nad dzieckiem do 8 lat - a służba w niedziele, święta i porze nocnejW lipcu 2021 roku, Biura Kadr, Szkolenia Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji przygotował opinię prawna Kpp-7788/21/MBM, dotycząca interpretacji przepisu § 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. 2020 r., poz. 1574) – pełnienie służby w niedzielę lub święto oraz w godzinach od 22.00 do 6.00 nie może być pełniona przez policjanta opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z takiego uprawnienia nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun - bez jego zgody.

Wprowadzając powyższe zapisy MSWiA realizowało program wsparcia dla rodziców i pomocy rodziców w trakcie wychowywania potomstwa. Rozwiązanie wpisywało się program Rządowy Program wzrostu demograficzny i wsparcia rodziny. Niestety opinia prawna przygotowana przez KGP nie wpisywała się w ten program.


Zasadnicza cześć opinii skupiła się na obowiązku udowadniania przez policjanta każdorazowo, że drugi rodzić (opiekun) w porze nocnej lub święto lub niedziele świadczy pracę lub pełni służbę i nie ma możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Taki obowiązek nakładany na policjanta na podstawie ww. interpretacji to zdaniem NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego nadinterpretacja i nadużycie wykraczające poza przedmiotowy zapis. Znając zasady i warunki planowania grafików oraz ich częstotliwość zmian, dla związku ważne jest wsparcie rodziców i zapewnienie komfortu przy wychowywaniu, nawiązywanie relacji jest ważne w pierwszych latach życia dziecka.


Dlatego OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Woj. Małopolskiego poprosił o przygotowanie opinii przez Dział Prawny Biura Eksperckiego NSZZ „Solidarność” potwierdzające lub zaprzeczające ww. interpretacje.


W związku z otrzymaniem opinii prawnej z Działu Prawnego Biura Eksperckiego NSZZ „Solidarność” informujemy, że do skorzystania z uprawnienia wynikającego z § 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wystarczające jest oświadczenie policjanta opiekującego się dzieckiem do lat 8 o braku zgody pełnienia służby w niedzielę, święto czy też w porze nocnej. Składając oświadczenie policjant jednocześnie wskazuje, iż z tego uprawnienia nie korzysta jednocześnie drugie z rodziców (opiekunów). Z treści zapisu nie wynika również wymóg każdorazowego potwierdzania przez policjanta, że drugi rodzic/opiekun nie może sprawować opieki w danym czasie. Warto również wskazać, że w treści rozporządzenia nie chodzi o „brak możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem”, ale o „niekorzystanie z uprawnienia przez drugiego z rodziców”.


WAŻNE:

1. Z uprawnienia może korzystać Matka - Funkcjonariusz lub Ojciec - Funkcjonariusz jeżeli drugi rodzic (opiekun) nie korzysta z tego uprawnienia.

2. Drugi rodzic (opiekun) nie musi być funkcjonariuszem.


Z opinii NSZZ "Solidarność" mogą korzystać wszyscy Funkcjonariusze - nie tylko związkowcy.


Warto zaznaczyć, że trójstronicowa interpretacja Biura Kadr, Szkolenia Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji będąca na niekorzyść funkcjonariuszy została merytorycznie podważona i wytłumaczona w kilku akapitach.


Poniżej Opinia Prawna NSZZ „Solidarność” i Opinia Prawna KGP.Opinia Solidarnosc dziecko 8 lat
.pdf
Pobierz PDF • 592KB

Opinia KGP dziecko 8 lat
.pdf
Pobierz PDF • 206KB

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page