top of page

ODPRAWA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI

W dniach 10-11 czerwca 2024 r. odbyła się odprawa kadry kierowniczej Polska Policja

W trakcie odprawy został udzielony głos przedstawicielom organizacji związkowych działających w Policji.


Krajową Sekcje Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" reprezentował Przewodniczący Jacek Łukasik.


Podczas krótkiego wystąpienia Jacek Łukasik poruszył następujące kwestie:

1) przygotowania i przedstawienia posłom oraz kierownictwu MSWiA Program naprawczym Policji - w związku z wakatami wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji przygotowano proste rozwiązania, których wprowadzenie zapewniłoby powrót do atrakcyjności pracy i służby w Policji,


2) skierowania do Premiera Donald Tusk i Ministra Tomasz Siemoniak listu w sprawie wysłania dodatkowych sił i środków Policji na granice, co powoduje zwiększenie braków kadrowych na jednostkach oraz przemęczenie funkcjonariuszy pełniących służby wewnątrz kraju,


3) deklaracji NSZZ Solidarność o zapewnieniu ochrony prawnej dla funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy w ostatnich latach w przypadku wszczęcia wobec nich postepowaniach karnych związanych z ochroną granicy,


4) lobbowanie za podniesieniem świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy - pierwszym etapem jest waloryzacja równoważnika za brak umundurowania, który nie był waloryzowany od 11 lat. Szczegółowe wyliczenia zostaną przekazane kierownictwu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po otrzymaniu danych z Komendy głównej Policji.


5) zaprzestania utrudniania korzystania z praw funkcjonariuszy - głównie w zakresie prawa do nie pełnienia służby w porze nocnej, niedziele i święta przez funkcjonariusza opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z takie uprawnienia nie korzysta drugi rodzic/opiekun. Kadra kierownicza został poinformowana o opinii prawnej NSZZ Solidarność, która jednoznacznie wskazuje, że funkcjonariusz ma złożyć oświadczenie w tej sprawie aby korzystać z prawa a nie każdorazowo udowadniać, że drugi rodzić/opiekun w danym dniu pracuję.


6) zatrudniania nowych pracownikach, którym oferuję się lepsze warunki finansowe od pracowników, którzy posiadają doświadczanie i staż pracy w Policji. Z uwagi na rynek pracownika należy zadbać o doświadczonych pracowników, a nie działać na nich demotywująco.


7) frustracji wśród pracowników Policji, którzy otrzymali karty mobilizacyjne do wojska. Pomimo wymogu ustawowego wystawienia takich kart, wielu pracowników jest oburzonych, że za najniższe wynagrodzenie mogą być zmobilizowani i przeniesieni do pracy na rzecz wojska.


Niestety problemów jest znacznie więcej ale z uwagi na ograniczony czas wystąpienia, przedstawiono tylko powyższe.


Opracowanie:

Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"


Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page