top of page

Nowa "kilometrówka"


fot. infor.pl

Po ponad 15 latach Minister Infrastruktury podpisał w dniu 22 grudnia 2022 roku ROZPORZĄDZENIE zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, które wprowadza nowe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w podróżach, które będą obowiązywać 14 dni od ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw tj. od 17 stycznia 2023 roku.


Co ważne w rozporządzeniu ujęto sytuacje przejściową tj.:

"W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia 2023 r., do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych będą stosowane nowe stawki".


Przedmiotowe rozporządzenie podnosi stawki za 1 kilometr:

§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,

2) dla motocykla – 0,69 zł,

3) dla motoroweru – 0,42 zł.


Przykład:

Dystans / jest / będzie

50 km - 41,79 zł - 57,50 zł

100 km - 83,58 zł - 115,50 zł

125 km - 104,48 zł - 143,75 zł

150 km - 125,34 zł - 175,50 zł

300 km - 250,74 zł - 345,00 zł

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page