top of page

Likwidacja premii regulaminowej


Nowy rok zaczął się od wprowadzenia podwyżki w wynagrodzeniach minimalnych dla pracowników Policji. Jednocześnie z Komendy Głównej Policji wypłynęły wytyczne dotyczące likwidacji premii regulaminowej.

Obecnie trwają w tej sprawie konsultacje w naszym garnizonie i poszczególnych jednostkach. Poniżej prezentujemy pismo z Wydziału Kadr KWP w Krakowie wraz ze stanowiskami Zespołu Radców Prawnych oraz Wydziału Finansów w przedmiotowej sprawie oraz stanowiska naszej organizacji.


W „Notatce służbowej” z dnia 15 stycznia 2024 roku zawarto zalecenia dotyczące włączenia kwoty premii regulaminowej w całości do wynagrodzenia zasadniczego, jednocześnie informując, iż nie spowoduje to skutków finansowych tej regulacji, co oznacza, iż przy likwidacji premii jej wartość powinna zostać rozłożona na wynagrodzenie zasadnicze i wysługę bez wzrostu wynagrodzenia brutto pracownika. Tak sformułowane zalecenia budzą nasze wątpliwości, bowiem pracownik nieposiadający dodatku stażowego, będzie miał włączoną w wynagrodzenie zasadnicze CAŁĄ premię, natomiast, pracownikowi posiadającemu już wysługę lat, premia ta ma pokryć również wzrost wysługi.

Zwrócenia uwagi wymaga też sposób realizacji podwyżek zaprezentowanych w „Notatce służbowej” z dnia 15.01.2024 roku w przykładzie 1 i 2. Pracownik otrzymujący przed podwyżką wynagrodzenia wraz z wysługą lat w wysokości 4 537,00 zł po podwyżce otrzyma wynagrodzenie wraz z wysługą w wysokości 5 013,27 zł, natomiast pracownik który przed podwyżką otrzymywał niższe wynagrodzenie tj.: 4 261,71 zł po podwyżce otrzyma 5 026,00 zł, a więc będzie otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż pracownik z przykładu nr 1.

NSZZ „Solidarność” Policji Województwa Małopolskiego jest za likwidacją premii regulaminowej, która w dobie dzisiejszych czasów nie spełnia swych ustawowych przesłanek, jednak likwidacja taka nie może się odbywać na niekorzyść pracowników Policji. Przeprowadzenie likwidacji przed lub w trakcie realizacji podwyżek, jest możliwe jedynie przy zabezpieczeniu środków finansowych na wzrost wynagrodzenia pracownikom co jest konsekwencją włączenia całej kwoty premii do wynagrodzenia zasadniczego brutto.

 

Mając powyższe na uwadze, NSZZ „Solidarność” Policji Województwa Małopolskiego, proponuje aby likwidacja premii regulaminowej została przeprowadzona dopiero po zrealizowaniu planowanego 20% wzrostu wynagrodzeń planowanych na 2024 rok, wówczas, będzie możliwa realizacja zalecenia zawartego w piśmie z dnia 17 stycznia 2024 roku dotyczącego braku skutków finansowych tej regulacji.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page