top of page

KOMUNIKAT - Stanowisko 4.11.2021 r.
W związku udostępnionym w Internecie skanem pisma z przekazaniem przez Komendę Główna Policji do zaopiniowania przez NSZZ Policjantów projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego przygotowanego na podstawie zawartego porozumienia w dniu 24 września 2021 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz „Stroną Społeczną”, w skład której nie zostali dopuszczeni przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy Policji, zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem:


Stanowisko 4.11.2021
.pdf
Pobierz PDF • 1.70MB

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page