top of page

Komunikat!

Nie ma zgody na atakowanie i znieważanie funkcjonariuszy Policji!


W nawiązaniu wydarzeń podczas protestu w dniu 25 lipca 2023 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, w dniu dzisiejszym (10 sierpnia 2023 r.) Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego Jacek Łukasik złożył pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Panią Martę na szkodę funkcjonariuszy Policji oraz całej Policji oraz wniósł o włączenie się Prokuratury do postępowania z uwagi na ważny interes społeczny.


O dalszym postępowaniu będziemy informować na bieżąco.Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page