top of page

Dodatki za stopień - prawda czy bajka?

W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi szumnie zapowiadanej podwyżki i sposobu obliczania Dodatków za Stopień (powiązania ich wysokości z kwotą bazową) przez jedną z organizacji związkowych, pytamy u źródła czyli Ministra Marcin Kierwiński.

 

Jeżeli chodzi o zmianę w dodatkach za stopień dla funkcjonariuszy to do dnia publikacji postu nie został ogłoszony żaden projekt zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego !! https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?typeId=10 


Dlatego podwyżka będzie dotyczyć zmiany wysokości grupy zaszeregowania tj. podstawy uposażenia.


Powstałe zamieszanie z dodatkami za stopień niestety nie służy nikomu, a robienie kolejnych złudnych nadziei na dodatkowe pieniądze bez żadnego pokrycia jest zwykłym oszustwem.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page