top of page

Budżet na 2024 rok w konsultowany w Radzie Dialogu Społecznego


W dniu 29 czerwca br. odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego poświęcone m.in. wzrostowi wynagrodzeń w przyszłym roku.


W posiedzeniu zespołu udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski, który przedstawił propozycję strony rządowej dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej o 6,6%. Zadeklarował jednocześnie, że w budżecie na rok 2024 zostaną zabezpieczone dodatkowe środki na wzrost płacy minimalnej dla urzędów rządowych w tym dla Policji.


Deklaracja Podsekretarza Stanu Piotr Patkowskiego o dodatkowych środkach na wzrost płacy minimalnej jest spełnieniem postulatu NSZZ „Solidarność” zgłaszanego m.in. przez Krajowy Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” od 2022 roku. Dla strony społecznej nie jest jednak możliwy do zaakceptowania proponowany poziom wzrostu wynagrodzeń o 6,6% w 2024 roku.


Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w tym Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” przedłożyli decyzję Prezydium Komisji Krajowej ws. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, który zakłada m.in. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynoszący nie mniej niż 20 %.Biorąc pod uwagę zeszłoroczną waloryzacje emerytur oraz planowana waloryzacje w 2024 r. na poziomie ponad 12%, podwyżka dla sfery budżetowej w tym dla funkcjonariuszy i pracowników Policji znajduje uzasadnienie ekonomiczne i merytoryczne aby zatrzymać w służbie i w pracy doświadczonych funkcjonariuszy i pracowników oraz oferować konkurencyjne warunki płacy względem sektora prywatnego.


Decyzja_Prezydium_KK_nr_58-23 (1)
.pdf
Pobierz PDF • 2.30MB

W dniu 5 lipca 2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Ministerstwo Finansów podtrzymało swoje stanowisko dotyczące poziom wzrostu wynagrodzeń o 6,6% w 2024 roku oraz zadeklarowało że w 2024 roku będzie dodatkowa pula środków finansowych na wyrównanie wzrostu wynagrodzeń do minimalnego wynagradzania jak również na niwelowanie spłaszczenia wynagrodzeń dla pozostałych pracowników. dodatkowe środki mają być negocjowane w ramach uzgodnień międzyresortowych przy opracowywaniu budżetu na 2024 rok.


Należy podkreślić, że w ramach prac ww. zespołu głos w sprawie spłaszczenia i podniesienia wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników w służbach mundurowych zabiera jedynie przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz - Przewodniczący Rady Krajowej Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność", podczas gdy przedstawiciele pozostałych central związkowych milczą na ten temat.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page