top of page

Apel do Premiera

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi w Radzie Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2023 r. dotyczącego uzgodnienia wspólnego stanowiska w przedmiocie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku oraz waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, z uwagi na wyłamaniem się z przygotowanego projektu porozumienia z pracodawcami przez inne centrale związkowe, jeszcze tego samego dnia Jacek Łukasik Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" wystosował pismo z apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego o znalezienie dodatkowych środków finansowych na większą waloryzację wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Policji w 2024 roku.


14 lipca br., do Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" dotarła odpowiedź od Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której przekazuje sprawę do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji celem dokonania stosowanej analizy w porozumieniu z Ministrem Finansów dotyczącą podwyżek dla Policji w 2024 r.


Mamy nadzieję, że Minister Mariusz Kamiński poprze nasz wniosek i przedstawi analizę potwierdzającą zasadność zwiększenia wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Policji, a Magdalena Rzeczkowska Minister Finansów znajdzie w przyszłorocznym budżecie środki finansowe na te podwyżki.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page