top of page

Ubezpieczenie na życie i NNW z firmy GENERALI

Poniżej komplet informacji dotyczących ubezpieczenia na życie:

NUMER POLISY

90000785181

 

KOD PRZYSTĄPIENIA

PolicjaMałopolska22

 

WAŻNE:

Pamiętaj aby w dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz nie uznano w stosunku do Ciebie niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu. 

BRAK KARENCJI:

1. do 31 grudnia 2022 - dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji.

2. do 31 grudnia 2022 - dla współmałżonków / partnerów posiadających ciągłość ubezpieczenia.

3. 3 miesiące - dla nowo przyjętych funkcjonariuszy i zatrudnionych pracowników od daty przyjęcia / zatrudnienia.

KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY:

Znajdujące się na deklaracji przystąpienia Oświadczenie o stanie zdrowia nie dotyczy pracowników przystępujących w trzech pierwszych miesiącach od daty nabycia prawa oraz członków rodzin w pierwszym miesiącu z minimum 6-cio miesięcznym stażem ubezpieczenia.

 

W przypadku, gdy Funkcjonariusz / Pracownik przystępuje po 3 miesiącach od daty nabycia prawa do ubezpieczenia (po okresie bez karencji) i zaznaczy, że przebywał na ponad 4 tygodniowym zwolnieniu w ciągu ostatniego roku to musi wypełnić Kwestionariusz medyczny.

 

W przypadku gdy Członek Rodziny nie przystępuje od razu z funkcjonariuszem / pracownikiem w pierwszym miesiącu albo przystępuje jednak nie mając 6-cio miesięcznego stażu w ubezpieczeniu to musi wypełnić Kwestionariusz medyczny.

Informacje dotyczące ubezpieczeń można uzyskać:

1. dzwoniąc: 555 555 555

2. pisząc: ubezpieczenia@malopolskapolicja-solidarnosc.pl

Wypełnione oświadczenia i deklaracje (nie dotyczy deklaracji wypełnionych internetowo) należy dostarczyć do biura związku w formie papierowej:

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"

F i PP Woj. Małopolskiego

ul. Artura Grottgera 50

33-300 Nowy Sącz

UWAGA:

Wcześniej można przesyłać Skany oświadczeń i deklaracji na adres e-mail:

ubezpieczenia@malopolskapolicja-solidarnosc.pl

Po wysłaniu skanu należy dostarczyć wersje papierową OŚWIADCZENIA - musi wpłynąć do biura najpóźniej 16 dnia miesiąca !!!

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE od 1 dnia kolejnego miesiąca po prawidłowym dostarczeniu oświadczenia  i deklaracji (nie dotyczy deklaracji wypełnionych internetowo).

Okres zapisów: 16 - 15 dzień każdego miesiąca.

Warianty ubezpieczenia na życie 2.jpg
bottom of page