top of page

ZESPÓŁ ds. PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu 11 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Stałego Zespołu do doskonalenia działań ukierunkowanych na ochronę praw pracowniczych oraz interesów zawodowych i materialnych pracowników Policja w nowym składzie. Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" reprezentują:

Beata Grzegorczyk z KWP w Krakowie

Edyta Łapińska KWP w Białymstoku


W spotkaniu na zaproszenie Przewodniczącego zespołu dr. Tomasza Szankina - Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów ze związkami zawodowymi wziął udział Przewodniczący Jacek Łukasik.


W trakcie spotkania ustalono zakres tematyczny problemów jakimi zajmie się zespół w tym półroczu oraz wstępne terminy kolejnych spotkań.


Opracowanie:

Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page