top of page

Z wizytą u Prezydenta Andrzeja Dudy


W dniu 5 kwietnia 2024 r., odbyło się spotkanie delegacji Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Prezydentem Andrzej Duda 

W skład delegacji weszli:

Przewodniczący Krajowej Sekcji: Jacek Łukasik,

Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Sadowski

Zastępca Przewodniczącego: Rafał Bielecki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Artur Głód

oraz Przewodnicząca Zespołu ds. Pracowników Policji: Edyta Łapińska.


Spotkanie było okazją do zapoznania się z założeniami Programu Naprawczego Policji, opracowanego przez Krajową Sekcję Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, który ma stanowić odpowiedź na problemy służby zidentyfikowane przez naszą organizację. Program zawiera m.in. propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, proponowanych dla polepszenia warunków służby w Policji oraz jej efektywności. Przedstawiony dokument był również podstawą do rozmowy o problemach dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji w różnych częściach kraju. Omówiona została dotychczasową działalność policyjnej Solidarności, podkreślając, że nasz Związek – jako jedyny reprezentuje interesy całej formacji – policjantów jak i pracowników polskiej Policji. Tylko takie spojrzenie jest gwarantem sukcesu w niewątpliwie potrzebnej, głębokiej reformie formacji, w której służymy, na rzecz której pracujemy.


Pierwszym z tematów rozmowy było zwrócenie uwagi na konieczność zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, przywracającej zapisy sprzed 2013 roku. Niemniej omówiono także propozycję opisaną w „Programie naprawczym Policji” tj. 18 letni staż służby uprawniający do zaopatrzenia emerytalnego oraz obliczania jego wysokości na podstawie średniego uposażenia obliczanego z ostatnich trzech miesięcy.


Kolejnym omawianym tematem, była realizacji kursów podoficerskich i aspiranckich. Na podstawie zebranych danych o ilości przeprowadzonych szkoleń w 2023 roku oraz początkiem 2024 roku była głównym argumentem przedstawionym Panu Prezydentowi do ich likwidacji lub czasowego zawieszenia.


Trzecią jakże niezwykle ważną sprawą, jaka została poruszona podczas rozmowy, była konieczność wprowadzenia kompleksowej ustawy o pracownikach służb mundurowych. Wprowadzenie owej ustawy winno gwarantować rozwój zawodowy oraz godne wynagrodzenia odzwierciedlające poziom odpowiedzialności jaka ciąży na pracownikach policji jak również dałoby możliwość wprowadzenia szczegółowej siatki płac, zapewniającej odpowiednie wynagrodzenie adekwatne do wachlarza wykonywanych obowiązków, przez niezbędnych i wykwalifikowanych pracowników, którzy przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania policji.


Prezydent zapewnił podczas spotkania o swoim wsparciu dla wszelkich rozwiązań propaństwowych, które zmierzać będą do polepszenia warunków służby policjantów i ich bezpieczeństwa oraz służą obywatelom. Prezydent podkreślił znaczenie Policji jako ważnego elementu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Zwrócił także uwagę, że jakość pełnionej przez Policję służby ma fundamentalne znaczenie dla obywateli, ponieważ w sposób zasadniczy wpływa na ich osobiste poczucie bezpieczeństwa.


Prezydentowi podczas spotkania towarzyszyli:

Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka

oraz Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Mirosław Wiklik.


Na koniec spotkania Jacek Łukasik podziękował Panu Prezydentowi za Jego niezaprzeczalny wkład na rzecz wprowadzenia w 2019 r. pluralizmu związkowego i przekazał na jego ręce okolicznościowy grawer.


Opracowanie:

Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page