top of page

Wyższa dieta w podroży służbowej.


Dzięki wnioskowi NSZZ „Solidarność” Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, którego głównym celem jest podniesienie wysokości diety w czasie podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia z obecnych 30 zł na 38 zł. Podwyżka o 26% jest pierwszą zmianą wysokości diety od 2013 roku.

Należy zaznaczyć, że dzięki zwiększeniu diety do 38 zł zostaną także zwiększone następujące ryczałty:

  • na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z 6 zł do 7,60 zł .

  • za nocleg z 45 zł do 57 zł.

Ponadto zmianie ulegnie zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety z obecnych 600 zł do 760 zł.

Obecne prace nad projektem rozporządzeniem są w fazie opiniowania, ze stroną społeczną.

Niestety pomimo wniosku Minister nie zaproponował zmiany tzw. kilometrówki. Biorąc pod uwagę obecna cenę paliw liczymy, że zmiana w tym zakresie nastąpi jeszcze w tym roku.

O finale prac nad rozporządzeniem niezwłocznie poinformujemy.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page