top of page

Wyliczenie kwoty dodatku dla pracowników Policji

Odpowiedź z Biura Finansów Komendy Głównej Policji w sprawie wyliczenia kwoty specjalnego dodatku motywacyjnego dla pracowników Policji.


Na 21 344,44 etatów/pracowników uprawnionych do otrzymania dodatku została zabezpieczona i przekazana przez Ministerstwo Finansów kwota 18 158 000 zł co dało kwotę 850,71 zł na pełny etat.


Zgodnie z porozumieniem Rząd - Solidarność kwota miała wynosić indywidualnie 1125 zł. Niestety w wyniku prac w sejmie i przyjętej ustawy - został wprowadzony uznaniowy Jednorazowy Specjalny Dodatek Motywacyjny czy wynikiem jest kwota 850,71 zł dla pracowników Policji.


Szanowny Panie Premierze - nie takie kwoty Pan podpisał w porozumieniu !!!Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page