top of page

Wyjaśniamy skąd kwoty podwyżek

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi na jakiej podstawie została wyliczona przyszłoroczna podwyżka, informujemy, że:

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d projektu ustawy budżetowej na 2023, kwota bazowa dla funkcjonariuszy i żołnierzy w 2023 roku została zwiększona o 7,8% waloryzacji i ustalona na poziomie 1 740,64 zł wobec obecnej kwoty bazowej wynoszącej 1 614,60 zł.


Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, kwotę bazową określoną w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy budżetowej na rok 2023 (1 740,64 zł) stosuje się do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.


Na podstawie informacji przekazanych przez MSWiA, kwota bazowa za styczeń i luty 2023 zostanie zsumowana i podzielona do wypłaty w 10 miesiącach marzec – grudzień 2023, w związku z czym wyniesie ona 1 765,82 zł.


Na podstawie kwoty bazowej w wysokości 1 765,82 zł zostały obliczone nowe wysokości kwot na grupach uposażenia zasadniczego, które mają obowiązywać od 1 marca 2023 r.


Przykład: 1. Referent z grupą zaszeregowania 4 z 10 letnim stażem od 1 marca 2023 r. otrzyma podwyżkę w wysokości: 290,00 zł brutto (wzrost kwoty w grupie zaszeregowania).


2. Referent z grupą zaszeregowania 4 z 15 letnim stażem od 1 marca 2023 r. otrzyma podwyżkę w wysokości: 290,00 zł brutto (wzrost kwoty w grupie zaszeregowania) 75,50 zł brutto (specjalne świadczenie motywacyjne) razem 365,50 zł brutto.


3. Kierownik Referatu z grupą zaszeregowania 7 z 15 stażem służby, dodatkiem funkcyjnym w wysokości 650,00 zł otrzyma podwyżkę w wysokości: 340,00 zł brutto (wzrost kwoty w grupie zaszeregowania) 199,00 zł brutto (specjalne świadczenie motywacyjne) 130,00 zł (wyrównanie do minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego w wynoszącej 20% dla grupy zaszeregowania czyli 780 zł) razem 674,00 zł brutto.


4. Zastępca Naczelnika Wydziału z grupą zaszeregowania 8A z 25 stażem służby, dodatkiem funkcyjnym w wysokości 750,00 zł otrzyma podwyżkę w wysokości: 360,00 zł brutto (wzrost kwoty w grupie zaszeregowania) 646,50 zł brutto (specjalne świadczenie motywacyjne) 112,00 zł (wyrównanie do minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego w wynoszącej 20% dla grupy zaszeregowania czyli 862 zł) razem 1 118,50 zł brutto.


W załączonych zdjęciach przedstawiamy propozycje MSWiA dla funkcjonariuszy Policji: 1. Zmiany w wysokości uposażenia zasadniczego po doliczeniu waloryzacji 9,36% - z tej tabeli funkcjonariusze poniżej 15-letniego stażu służby mogą sprawdzić jaka będzie ich podwyżka od 1 marca 2023. 2. Wysokość minimalnego dodatku funkcyjnego w wysokości 20% obowiązująca od 1 marca 2023 r. 3. Symulacje wzrostu wynagrodzenia dla funkcjonariuszy z co najmniej 15 letnim STAŻEM


SŁUŻBY wyliczona na 1 marca 2023 r. – wzrost uposażenia zasadniczego oraz wprowadzenie nowego specjalnego świadczenia motywacyjnego.

Odnośnie podwyżki w kwocie 639,00 zł to w piśmie z dnia 1 grudnia Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik, poinformował, że zastosowanie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 dla funkcjonariuszy do obliczania uposażeń od dnia 1 marca 2023 r. oraz mechanizmu wyrównującego uposażenia za styczeń i luty 2023 r. oznacza, że faktyczna podwyżka od 1 marca 2023 r. wynosić będzie 639,00 zł brutto (z nagrodą roczną). W dalszej części pisma zawarta jest informacja o zmianie mnożnika kwoty bazowej o 0,061 w rozporządzeniu o wielokrotności kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Policji, a to skutkować będzie ustaleniem mnożnika kwoty bazowej na poziomie 4,290, co w konsekwencji przełożyć ma się na wzrost PRZECIĘTNEGO miesięcznego uposażenia z kwoty 6 829,00 zł do kwoty 7 468,00 zł, tj. więcej o 639,00 zł. Na podstawie tego pisma z MSWiA w naszym środowisku zaczęła krążyć informacja, że podwyżka w 2023 roku ma wynieść 639,00 zł brutto dla każdego, co okazuje się nieprawdą, gdyż jest to ŚREDNI wzrost wynagrodzenia na etat.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page