top of page

Wybory władz organizacji na kadencję 2023-2028
W dniu 23 stycznia 2023 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się Międzyzakładowe Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego, które dokonało wyboru władz organizacji na kadencję 2023-2028.Zebranych delegatów oraz gości przywitał insp. dr Krzysztof Dymura - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, który pogratulował dotychczasowej działalności i życzył owocnych obrad.

Następnie głos zabrał Krzysztof Kotowicz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolski NSZZ "Solidarność", który podziękował za rozwój organizacji oraz za współpracę pomiędzy Panem Komendantem insp. Krzysztofem Dymurą a Organizacją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego, która ma siedzibę w KMP w Nowym Sączu.Za wystąpienia i dotychczasową współpracę podziękował Jacek Łukasik - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej, który po wystąpieniach gości otworzył Międzyzakładowe Walne Zebranie Delegatów, w którym udział wzięło 23 delegatów. Decyzją delegatów Przewodniczącym Zebrania został Jacek Łukasik a protokolantem Oliwier Martyna. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania przez Komisję Skrutacyjną przystąpiono do obrad.Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej przedstawił Jacek Łukasik, który podsumował dotychczasowy rozwój struktur w związku oraz przedstawił sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Jadwiga Tajak, która poinformowała, że komisja regularnie dokonywała kontroli działalności Komisji Międzyzakładowej i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.Po sprawozdaniach przystąpiono do wyboru władz organizacji na kadencję 2023-2028.

W wyniku głosowań wybrani zostali:


Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

Jacek Łukasik - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej

Bartłomiej Kolat - I Zastępca Przewodniczącego / Sekretarz Komisji Międzyzakładowej

Oliwier Martyna - II Zastępca Przewodniczącego / Skarbnik Komisji Międzyzakładowej

Maria Łukasik - Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej

Bartosz Malowicki - Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej

Michał Romanowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej

Leszek Widlak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej


Pozostali Członkowie Komisji Międzyzakładowej:

Jan Barteczko

Piotr Bigas

Jacek Czosnykowski

Jarosław Dwojak

Renata Pietrzak

Mirosław Rolka

Monika Stopa

Kamil Wójcik

Arkadiusz Zdeb


Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna:

Jadwiga Tajak - Przewodnicząca

Piotr Paluch - Zastępca Przewodniczącej

Olchawa Magdalena - Członek

Dariusz Ruchała - Członek


Delegatami na Regionalne Walne Zebranie Delegatów:

Jacek Łukasik

Oliwier MartynaKrzysztof Kotowicz, który nadzorował wybory życzył wszystkim wybranym wytrwałości w pracy związkowej. Na zakończenie Jacek Łukasik w imieniu wszystkich organów władzy organizacji podziękował wszystkim delegatom za otrzymane zaufanie.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page