top of page

Wybory Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"


W dniach 21 – 22 czerwca w Kopalni Soli w Wieliczce obradowało XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Obrady zostały poprzedzone uczestnictwem delegatów w mszy św. odprawianej w kaplicy pw. św. Kingi w wielickiej kopalni przez kapelanów „Solidarności”. Gośćmi Zebrania byli: posłanka na Sejm Urszula Rusecka, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, przewodniczący Sejmiku Małopolskiego prof. Jan Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, którzy w swych wystąpieniach życzyli zebranym owocnych i rozsądnych obrad.Delegatami na WZD z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego byli: Jacek Łukasik, Oliwier Martyna, Michał Romanowski.

Walne Zebranie Delegatów wybrało w tajnym głosowaniu zdecydowaną większością głosów w pierwszej turze na przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego Tomasza Zaborowskiego.


W skład 31 osobowego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" wybrany został Jacek Łukasik - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego.

Ponadto do Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" z okręgu Sądeckiego wybrani zostali Krzysztof Kotowicz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz Marcin Jasiński reprezentujący organizacje NSZZ "Solidarność" PKP Cargo.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page