top of page

Wizja czy brak wizji Policji po wyborach

Informacja Jacka Łukasika - Przewodniczącego Rady Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność", dotycząca odpowiedzi na nasze pismo z sierpnia 2023 r. do szefów partii politycznych z pytaniami dotyczącymi jaki maja pomysł na przyszłe funkcjonowanie naszej formacji.

Poniżej odpowiedź udzielona przez Departament Porządku Publicznego

bottom of page