top of page

Ulga podatkowa na związek zawodowy


Już od 15 lutego zostanie uruchomiony rządowy system rozliczania podatków za 2022 rok.

W systemie będą wygenerowane automatycznie formularze podatkowe, które będzie można sprawdzić i uzupełnić o przysługujące ulgi (formularz PIT/O) np. na dziecko, darowizny donacji krwi lub osocza, darowizny na działalność statutowa organizacji pozarządowych, a także nowość odpisanie składek na rzecz organizacji związkowej!!!


Żeby odpisać kwotę składek od dochodu za 2022 r. (nie więcej niż 500 zł w roku podatkowym) należy mieć dowód potwierdzający wysokość wydatków na ten cel w 2022 r. Wysokość wydatków ustala podatnik na dwa sposoby w zależności od tego jak odprowadza składki.


W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę-płatnika podatnikowi (zasadniczo PIT-11 - pozycja 123)


W przypadku opłacających składki indywidualnie – na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej (to ważne): dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek. Spełnieniem warunku jest posiadanie potwierdzenia przelewu w historii konta bankowego.

Przypominamy także o przekazywaniu nie 1% ale od 2023 roku 1,5% dla organizacji pożytku publicznego.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page