top of page

Stawki w delegacji w górę
Nowe stawki diety oraz ryczałtów w podróżach krajowych obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku określiła Minister Rodziny i Polityki Społecznej, która podpisał 14 listopada 2022 r., ROZPORZĄDZENIE zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Przedmiotowe rozporządzenie podnosi wysokości diety w czasie podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia z 38 zł na 45 zł.


W związku ze zmianą wysokości diety, zwiększone zostały następujące ryczałty:

  • na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z 7,60 zł do 9,00 zł .

  • za nocleg z 57 zł do 67,50 zł.

Ponadto zmianie ulegnie zwrot udokumentowanych kosztów noclegu, będzie on następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety z obecnych 760 zł do 900 zł.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page