top of page

STANOWISKO ws. ZATRUDNIANIA OBCOKRAJOWCÓW

W nawiązaniu do wywiadu insp. Marka Boronia – Komendanta Głównego Policji udzielonemu stacji TVN24 https://tvn24.pl/.../inspektor-marek-boron-o...

Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" wyraża sprzeciw propozycjom przedstawionym przez Pana Komendanta, a w szczególności dotyczącym zatrudniania obcokrajowców w Policji.

Jednym z głównych warunków pracy i służby w Policji jest posiadanie obywatelstwa polskiego, przejście pozytywnej weryfikacji w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii, którą ciężko będzie ustalić przy obcokrajowcach.

Niewątpliwie Policja boryka się z problemem około 16 tysięcy wakatów wśród policjantów oraz około 3 tysięcy wśród pracowników i w tym zakresie trzeba podjąć zdecydowane działania.

Przez ostanie cztery miesiące jesteśmy zaskakiwani nowymi pomysłami dotyczącymi zniwelowania liczby wakatów, niektóre z nich są dla nas niczym wyrzucone z maszyny losującej. Niestety nikt z osób decyzyjnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji), nie chce wczytać się i zacząć wprowadzać zmian opisanych w „Programie naprawczym Policji” przygotowanym przez Krajową Sekcja Funkcjonariusz i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, który był współtworzony przez funkcjonariuszy i pracowników Policji z różnym stażem, ale w szczególności zajmujących stanowiska wykonawcze.

Uważamy, że jako przedstawiciele funkcjonariuszy i pracowników policji jesteśmy zobowiązani przypomnieć kierunek, w którym powinny pójść zmiany, aby do Policji zaczęli starać się o przyjęcie najlepsi kandydaci, to na dzień dzisiejszy szybkim rozwiązaniem, jest:

1. Nowelizacja budżetu i podniesienie wynagrodzenia o co najmniej 1000 zł netto każdemu funkcjonariuszowi i pracownikowi Policji.

2. Zmiana przepisów w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym i powrocie do 15 lat wysługi służby w celu nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego – powrót do zapisów sprzed 2013 roku.

Dlatego po raz kolejny zwracamy się do Pana Ministra Marcin Kierwiński o podjęcie działań w celu naprawy sytuacji w Policji, prosimy, aby działania te były podejmowane w sposób racjonalny z uwzględnianiem postulatów strony społecznej. Apelujemy do Pana Ministra o wspólną analizę sytuacji podając zbiór gotowych rozwiązań zawartych w „Programie naprawczym Policji”.

Jacek Łukasik

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page