top of page

Stanowisko Prezydium Rady Krajowej

Przedstawiamy stanowisko Prezydium Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” z dnia 14 czerwca 2023 r., w sprawie podpisanego Porozumienia w dniu 7 czerwca 2023 r. pomiędzy Rządem RP a NSZZ „Solidarność”.


1. Prezydium Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” przyjmuje do wiadomości treść porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę.


2. Prezydium Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” stwierdza, że zaproponowane podniesienie wynagrodzenia dla sfery budżetowej za okres lipiec – grudzień 2023 r. w wysokości 1 125,00 zł w formie jednorazowej nagrody specjalnej nie rekompensuje wzrostu cen spowodowanego dwuletnim rekordowym poziomem inflacji.


3. Wzywamy parlamentarzystów do wprowadzenia w nowelizacji ustawy okołobudżetowej włączenia ww. kwoty do podstawy wynagrodzenia, aby zabezpieczyć „podwyżkę wynagrodzenia” od stycznia 2024 r.


4. Apelujemy do Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” aby podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego podczas prac nad projektem budżetu na 2024 rok, wprowadzić zapis zawierający realną rekompensatę utraconych zarobków tj. podwyższenia dla sfery budżetowej wynagrodzeń w wysokości 20%. Argumentujemy to faktami, że poziom średniorocznej inflacji w 2022 roku wyniósł 14,4% r/r, a projektowana inflacja w 2023 roku ma wynieść r/r 11,9% (źródło: NBP), a zdecydowana większość osób zatrudnionych w sferze budżetowej osiągnie w 2024 roku wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia minimalnego.


Zdajemy sobie sprawę, że zawarte porozumienie jest historyczne z uwagi na ogół zapisów dotyczących funkcjonowania i działalności wszystkich związków zawodowych, nie tylko NSZZ „Solidarność”. Jednen z ważniejszych punktów porozumienia dotyczy prawdziwej ochrony działaczy związkowych, którzy na co dzień ryzykują utratę pracy, a zacznie się ona po wprowadzeniu stosownych zmian w prawie w najbliższym czasie. Nie mniej jako przedstawiciele Funkcjonariuszy i Pracowników Policji, czyli budżetówki, czujemy rozgoryczenie wynikające z wysokości zaproponowanej podwyżki, która okazała się jednorazową nagrodą. Dodatkową złość w naszym środowisku wywołał przedstawiony przez Rząd projekt ustawy okołobudżetowej w którym zapisano, że jest to nagroda uznaniowa – powiedział Jacek Łukasik Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji. Nasze stanowisko w tym momencie jest jasno określone. Wypłata po 1125 złotych brutto dla każdego pracownika sfery budżetowej, nie może dojść do sytuacji, w której jedna osoba dostanie 2000 złotych nagrody a druga nic. Takie zapisy i dowolność uznaniowości przerobiliśmy w Policji w 2021 roku, kiedy to cześć Policjantów i Pracowników otrzymała premie w wysokości kilku tysięcy złotych, a ci którzy wywalczyli te podwyżki dostali całe 0 złotych. Uważamy, że kryterium uznaniowe zapisane przez Rząd w projekcie ustawy okołobudżetowej jest absolutnie niedopuszczalne i nie zgadzamy się, aby ktokolwiek przy podziale środków został pominięty.


Opracowanie: K. S. – Zespół PrasowyComments


Commenting has been turned off.
bottom of page