top of page

Spotkanie z Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiej Solidarności


W dniu 9 lutego 2022 r. Jacek Łukasik - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej OM NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w którym uczestniczyli:

Adam Lach - Przewodniczący Zarządu Regionu

Tomasz Zaborowski - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu

Krzysztof Kotowicz - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu

Bronisława Czarska-Marchelewicz - Sekretarz Zarządu Regionu

Anna Skólska - Skarbnik Zarządu Regionu

Ryszard Pietrzyk - Członek Prezydium Zarządu Regionu

W trakcie dwugodzinnego spotkania Jacek Łukasik przedstawił informacje dotyczącą rozwoju kierowanej przez niego organizacji międzyzakładowej od momentu jej powstania tj. od 21 września 2021 r. Prezydium pozytywnie przyjęło informację, że pomimo kilkumiesięcznego działania do organizacji zapisało się już ponad 110 osób. Podziękował za dotychczasowe wsparcie przy powołaniu związku oraz bieżącą pomoc jaką otrzymujemy ze strony Regionu Małopolskiej Solidarności.


W nawiązaniu do tej informacji, Prezydium zostało poinformowane, że bliźniacze organizacje działają już na terenie 8 województw a w kolejnych 2 są na etapie tworzenia i rejestracji.

Konsekwencją tak dynamicznego rozwoju jest powołanie w dniu 4 lutego 2022 r. podczas II Konwentu Prezydiów Komisji Międzyzakładowych Rady Tymczasowej Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" w celu przeprowadzenia procedury wyborów władz statutowych Krajowej Sekcji i jej rejestracji.


W trakcie spotkania zostały poruszone także, problemy z jakimi spotyka się działalność związkowa prowadzona przez Organizacje Międzyzakładowe NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji w pozostałych województwach oraz jak wielka i ciężką pracę muszą wykonywać członkowie Prezydiów Komisji Międzyzakładowych w celu rozwoju związku i walki o prawa funkcjonariuszy i pracowników Policji.


Jacek Łukasik poruszył temat wysokości wynagrodzeń pracowników cywilnych w Policji, którzy posiadając wieloletnie doświadczenie, kompetencje oraz niejednokrotnie dostęp do materiałów z klauzurą tajności zarabiają niewiele więcej niż wynosząca dzisiejsza płaca minimalna. Wskazał, że brak reakcji ze strony Rządu na tą sytuacje może doprowadzić do odejścia wielu pracowników cywilnych gdzie w prywatnym sektorze będą mieć lepsze warunki pracy, płacy i mniejsza odpowiedzialność. Ponadto zaznaczone został, że niski poziom wynagrodzeń w obecnej sytuacji międzynarodowej stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa z uwagi na łatwość w możliwości przekupienia pracowników przez przestępców lub służby szpiegowskie z innych krajów.


Na zakończenie Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" zapewniła o swoim wsparciu i pomocy dla naszej organizacji w dalszym rozwoju i rejestracji Krajowej Sekcji.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page