top of page

Spotkanie z Posłem Patrykiem Wichrem

W dniu 29 listopada 2021 r. Jacek Łukasik Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej spotkał się z Patrykiem Wichrem Posłem na Sejm RP - członkiem Komisji Finansów Publicznych i członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Policji.

Głównym tematem spotkania było omówienie trwającego sporu zbiorowego pracowników cywilnych Policji.

W trakcie spotkanie Panu Posłowi zostało przekazane pismo z prośbą o podjęcie działań w ramach wykonywanego mandatu posła w celu uwzględnienia postulatów Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji podczas prac nad ustawą budżetowa na 2022 r. Wskazano także na wysokość kwoty proponowanej podwyżki w ramach ustawy budżetowej na rok 2022 oraz kwoty podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych w przyjętym "Programie modernizacji Policji. Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" w wysokości 328 zł brutto, która przy obecnym poziomie inflacji oraz rosnącej pensji minimalnej jest nieproporcjonalna do zadań jakie wykonują na co dzień pracownicy cywilni w strukturach Policji.

Razem z pismem Panu Posłowi przedłożono dotychczasowe interpelacje poselskie oraz zwrócono uwagę na złożoną poprawkę do ustawy budżetowej podnosząca wynagrodzenie pracowników cywilnych Policji o 800 zł brutto na etat od 2022 r. Liczymy na ponadpartyjne porozumienie w tej kwestii z uwagi, że Policja jest apolityczną formacja dbająca o bezpieczeństwo wszystkich obywateli i osób przebywających na terenie Polski.

Pismo18.2021
.pdf
Pobierz PDF • 971KBComments


Commenting has been turned off.
bottom of page