top of page

Protest trwa nadal!!!W związku z docierającymi informacji do Prezydium Komisji Międzyzakładowej naszej organizacji, że niektórzy przełożeni na odprawach informują podległych funkcjonariuszy i pracowników o zakończeniu protestu wraz z rozpoczęciem nowego roku powołując się przy tym na wydany w dniu 5 grudnia 2022 roku wspólny komunikat MSWiA oraz części związków zawodowych podległych resortowi o rzekomym zawarciu porozumienia i tym samym zakończeniu akcji protestacyjnej. Stanowczo dementujemy informację o podpisaniu jakiegokolwiek porozumienia przez MSWiA a związkami zawodowymi w grudniu 2022 roku i zaprzeczamy, że akcja protestacyjna została zakończona.


Oświadczamy, że NSZZ „Solidarność” jest obecnie w sporze zbiorowym z Rządem RP, a Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego w ramach sporu włączyła się w Ogólnopolską Akcję Protestacyjną ogłoszoną przez Radę Tymczasową Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”. Jednym z elementów prowadzonej akcji protestacyjnej jest trwająca „Akcja 41” – stosowanie środków oddziaływania wychowawczego przewidzianych w art. 41 KW przez funkcjonariuszy pionu prewencji oraz „strajku włoskiego” przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego.


Trwający protest ma za zadanie przywrócić godność zawodu Policjanta, Pracownika Policji, godne wynagrodzenie za służbę i pracę w naszej formacji. Jako formacja mundurowa stojąca na straży bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polski i jej obywateli nie możemy strajkować, ale możemy protestować i okazywać nasze niezadowolenie z traktowania nas w sposób przedmiotowy przez stronę Rządową.


Stosowne pismo w ww. sprawie zostało skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Komendantów Miejskich i Powiatowych z Województwa Małopolskiego.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page