top of page

Projekt rozporządzenia MSWiA

W dniu 24 lutego 2023 po godz. 14.20 został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia zmianie ulegną mnożniki kwoty bazowej.


Zaproponowane kwoty mnożników są tożsame z projektem przesłanym przez KGP do opinii przez stronę związkową i które zostały zaopiniowane negatywnie.


Przypominamy, że finalna podwyżka będzie znana po wpłynięciu uposażeń na konta funkcjonariuszy. Do tego czasu proponujemy o zachowanie spokoju, gdyż sytuacja zmienia się z dnia na dzień i wszyscy są zaskakiwani działaniami KGP i MSWiA.


Poniżej przedstawiamy tabele mnożników oraz kwoty prognozowanych podwyżek brutto:


Obowiązująca kwotą bazową w 2023 roku: 1740,64 zł.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page