top of page

Projekt podwyżek w 2023 nie akceptowany przez związki zawodowePrzewodniczący trzech największych central związkowych:

  • Piotr Duda - NSZZ „Solidarność”

  • Dorota Gardian - Forum Związków Zawodowych

  • Andrzej Radzikowski - Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

wystosowali wspólne stanowisko dotyczące zaproponowanych podwyżek płac i założeń przedstawionych przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Szczególna uwagę zwrócono na planowany wskaźnik inflacji w 2023 r. na poziomie 7,8% i taką samą podwyżkę wynagrodzeń w sferze budżetowej. Według sygnatariuszy stanowiska jest to poziom mało realnych, gdyż szacunki Komisji Europejskiej zakładają w Polsce inflację na poziomie 9%, a NBP poziomie 12,3%. Ponadto zaproponowana podwyżka wynagrodzeń w wysokości 7,8% nie spowoduje realnego wzrostu płac a tylko utrzymanie statusu quo.

Dlatego nadal centrale związkowe stoją na stanowisku realnego podniesienia płac w sferze budżetowej w wysokości 20%.

Zostały podtrzymane główne propozycje podwyżek:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 13,41%,

  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 20%,

wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić:

  • od 1 stycznia 2023 r. nie mniej niż 16,28% - 3500 zł (o 490 zł),

  • od 1 lipca 2023 r. nie mniej niż 7,15% 3750 zł (o 250 zł),

W dalszym ciągu prowadzone są działania mające wypełnienie wrześniowego porozumienia w celu dopisania i zrównania waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy na poziome waloryzacji sfery budżetowej.


Należy zaznaczyć, że nastroje w sferze budżetowej dotyczące zaproponowanej wysokości podwyżki wynagrodzeń w 2023 roku są odbierane negatywnie przez większość środowisko, co może doprowadzić od akcji protestacyjnych, aż do strajku w nadchodzącej jesieni podczas prac nad ustawą budżetową.


Przypominamy, że zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o Policji Funkcjonariusze nie posiadają prawa do strajku z uwagi na zapewnienie ciągłości w utrzymaniu bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Nie mniej w sporze zbiorowym funkcjonariusze mogą prowadzić protest.


Pełny tekst stanowiska w załączniku.

Zalozenia_ 2023_opinia_3_central związkowych
.pdf
Pobierz PDF • 6.06MB

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page