top of page

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację budżetu na 2021 r.W dniu 18 października 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał między innymi ustawę z Ustawę z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z nowelizacja ww. ustaw do Policji trafi dodatkowe 538 mln złotych do wykorzystania do 31 grudnia 2021 r. Łączny budżet w 2021 roku Policji wyniesie 10,675 mld zł.

Zgodnie z deklaracjami strony rządowej z dnia 24 września 2021 r. dzięki nowelizacji ustawy budżetowej powinien zostać utworzony dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na 2021 rok uposażeń. Zgodnie z deklaracją fundusz powinien wynieść 640,5 mln zł i zostać rozdysponowany do końca 2021 r.

Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia formacji 97,5 tyś. na 103 tyś etatów, średnia nagroda motywacyjna powinna wynieść około 6560 zł brutto na osobę.

Organizacje Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji będą uważnie śledzić tworzenie funduszu, podział środków motywacyjnych wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz sposób realizacji wywiązywania się z pozostałych deklaracji strony rządowej z dnia 24 września 2021 r.Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta RP

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page