top of page

Porozumie o współpracy Małopolskich Służb MundurowychW dniu 13.04.2022 r. w siedzibie Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowcach NSZZ "Solidarność" reprezentujących służby mundurowe z terenu województwa Małopolskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele poniższych organizacji:

1. Henryk Odrzywołek - Międzyregionalna Małopolska Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność",

2. Łukasz Gąstoł - Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

3. Krzysztof Sajdak - Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskiego

4. Jacek Łukasik i Bartłomiej Kolat - Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego


W trakcie spotkania, które prowadził Krzysztof Kotowicz - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", przedstawiciele organizacji związkowych poruszyli tematy związane z wprowadzeniem ustawy modernizacyjnej na lata 2022-2025, wysokością podwyżek dla funkcjonariuszy jak i pracowników służb, przygotowanymi rozwiązaniami dotyczącymi zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy. Przedstawiciele organizacji wspólnie stwierdzili, że w obecnej sytuacji geopolitycznej należy wspomagać władze krajowe w udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz zapewniać im środki do egzystencji podczas pobytu w naszym kraju, ale jednocześnie zwrócili uwagę, że w najbliższych miesiącach rozpoczną się pracę przez Rząd nad nowym budżetem i pomimo udzielanego wsparcia oraz funkcjonującej ustawy modernizacyjnej należy zapewnić odpowiednie środki finansowe na rozwój służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju , a nie dopuścić do zachowania statusu quo przy planowaniu budżetów służb.

Na koniec przedstawiciele organizacji podpisali Porozumienie o współpracy dotyczące m. in. ustalania wspólnych stanowisk, udziału w pracach przy aktach prawnych dotyczących zbieżnych przepisów w działalności służb. Porozumienie zostało objęte patronatem Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", które reprezentował Przewodniczący Adam Lach.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page