top of page

Policyjna Solidarność wybrała Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji na kadencje 2023-2028.


Do historii przeszła Tymczasowa Rada i po wielomiesięcznej pracy na rzecz utworzenia struktur krajowych Policyjnej Solidarności w poniedziałek 8 maja 2023 r. Delegaci z 12 organizacji NSZZ "Solidarność" zrzeszających Funkcjonariuszy i Pracowników Policji dokonali wyboru władz krajowych.


Wybory władz Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” odbyły się w Warszawskiej siedzibie „Solidarności”. Obradom przewodniczył Bartłomiej Mickiewicz - Przewodniczący Sekretariatu Służ Publicznych NSZZ „Solidarność”.


Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Przewodnicząca Krajowej Komisji Wyborczej "S" Ewa Zydorek, Zastępca Przewodniczącej KKW "S" Jerzy Wielgus, Sekretarz KKW "S" Katarzyna Mackiewicz, przedstawiciele KKW „S" Daniel Pokuta, Dariusz Skorek.


Podczas spotkania przyjęto Regulamin Krajowej Sekcji FiP Policji NSZZ "Solidarność" oraz m. in. uchwałę o przystąpieniu do Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarności”.

Ponadto omówiono dotychczasową działalność organizacji, bieżące problemy dotyczące Policji i propozycje założeń do zrealizowania w najbliższym czasie w celu poprawy warunków pracy i służby w Policji.


Najważniejszym punktem było bez wątpienia wybranie władz Krajowej Sekcji. Pomimo czterech zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji, już w pierwszej turze dokonano wybrano Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji, którym został Jacek Łukasik z organizacji Małopolskiej. Jacek Łukasik po ogłoszeniu wyników głosowania podziękował za zaufanie i wybór na tą zaszczytną funkcję.


Z uwagi, że były to pierwsze wybory władz statutowych Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” w najbliższych dniach zostaną zakończone procedury rejestrowe i kwestie organizacyjno-techniczne, po zakończeniu których Rada Krajowej Sekcji będzie mogła niezwłocznie realizować swoje zadania.


Nie mniej po zakończeniu Walnego Zjazdu Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej Sekcji na którym powołano Prezydium Rady Krajowej Sekcji oraz przyjęto pierwsze uchwały organizacyjne. Jednocześnie Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji ukonstytuowała się i dokonała wyboru Przewodniczącego, którym został Artur Głód z Podkarpacia.


Zgodnie z Regulamin, siedziba Krajowej Sekcji FiP Policji NSZZ "Solidarność" znajduję się w Regionie Małopolskim NSZZ "Solidarność" w Krakowie.


Pełny skład osobowy Krajowej Sekcji FiP Policji na kadencję 2023-2028:

RADA KRAJOWEJ SEKCJI Prezydium: 1. Jacek Łukasik – Przewodniczący 2. Rafał Bielecki – Wiceprzewodniczący 3. Bartłomiej Gorzelańczyk – Wiceprzewodniczący 4. Sebastian Kowalski – Wiceprzewodniczący 5. Hanna Kurkiewicz – Wiceprzewodnicząca 6. Aleksander Krzywniak – Wiceprzewodniczący 7. Marcin Pawlus – Wiceprzewodniczący 8. Krzysztof Potaczek – Wiceprzewodniczący 9. Krzysztof Sadowski – Wiceprzewodniczący 10. Radosław Szymański – Wiceprzewodniczący 11. Bartosz Malowicki – Sekretarz 12. Jacek Kozdrój – Skarbnik Pozostali członkowie: 13. Grzegorz Kołaczek 14. Piotr Kubik 15. Dawid Lizak 16. Maria Łukasik 17. Oliwier Martyna 18. Michał Niemczyk 19. Jarosław Nożyński 20. Mirosław Soboń 21. Michał Strzelec 22. Marcin Strzymiński 23. Robert Weronis 24. Piotr Zadka


KOMISJA REWIZYJNA KRAJOWEJ SEKCJI: 1. Artur Głód – Przewodniczący 2. Leszek Jacznik 3. Paweł Nowacki 4. Arkadiusz Sobczyński 5. Jacek Świątkowski


Delegaci na Kongres Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”: 1. Jacek Łukasik 2. Rafał Bielecki 3. Bartłomiej Gorzelańczyk 4. Sebastian Kowalski 5. Marcin Pawlus 6. Krzysztof Sadowski 7. Radosław Szymański
Comments


bottom of page