top of page

Podwyżki dla Pracowników PolicjiDziałające na terenie Garnizonu Małopolskiego związki zawodowe zrzeszające pracowników policji tj.

Wojewódzki Zarząd Zakładowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji,


Zarząd Województwa Małopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Policji,


Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego


w ramach II tury podwyżek w 2022 r. dla pracowników policji, tym razem przewidzianych w ramach ustawy modernizacyjnej z 2021 r. w ramach uzgodnień ze strona służbową - Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie przygotowały wspólne stanowisko dotyczące zasad podziału środków finansowych przewidzianych na podwyżki.


Dzięki wspólnemu stanowisku udało się wypracować i uzgodnić zasady korzystne dla pracowników Policji.


Niestety niewielkie środki jakie były zapisane w ustawie budżetowej w wysokości średnio na etat 328 zł brutto, zostały obcięcie przez Komendę Główna Policji do kwoty 325 zł. Decyzja ta spotkała się z wielkim rozczarowaniem i dezaprobatą ze strony przedstawicieli związków zawodowych.


Niemniej z uwagi na wyznaczone terminy oraz chęć dokonania podwyżki jeszcze w miesiącu kwietniu przedstawiciele władz wojewódzkich związków zawodowych wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie dokonali uzgodnienia zasad podziału środków, którymi zostały objęte wszystkie jednostki miejskie i powiatowe w Garnizonie Małopolskim. Dzięki ciężkiej pracy na poziomie miejskim i powiatowym udało się dokonać uzgodnień w terminie pozwalającym dokonanie wypłaty podwyżki wraz z wyrównaniem jeszcze z kwietniową wypłatą.


Pomimo, że kwota podwyżek w stosunku do podwyżki funkcjonariuszy nie jest tożsama, a przy obecnym poziomie inflacji kwota tegorocznej podwyżki praktycznie została wchłonięta to związki zawodowe na szczeblu Województwa Małopolskiego zapowiedziały wspólna pracę na rzecz kolejnych podwyżek w przyszłym roku.


Na uwagę zasługuje również fakt, że w Małopolsce doszło do uzgodnienia wspólnego stanowiska przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające pracowników Policji.Zasady przyznawania podwyzek
.pdf
Pobierz PDF • 4.60MB


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page