top of page

Podwyżki 2023 - obradował zespół Rady Dialogu Społecznego


W dniu 5 lipca 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego.


Z ramienia NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu obecny byli:

Katarzyna Zimmer-Drabczyk – Kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej,

Leszek Walczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”,

Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” (przedstawiciel Policyjnej Solidarności).


Stronę rządową reprezentowali:

Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych,

Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.


Głównymi tematami posiedzenia było omówienie następujących kwestii:

1. Wypracowanie stanowiska Zespołu w sprawie wysokości płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2023 roku.

2. Uzgodnienie stanowiska dotyczącego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

3. Wypracowanie stanowiska w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2023 przedstawionego przez stronę Rządową.


W najważniejszej kwestii dotyczącej służb mundurowych, szczególnie istotną kwestią zarówno dla funkcjonariuszy jak i pracowników jest sprawa wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Według stanowiska przedstawionego przez NSZZ „Solidarność”, minimalny wzrost zakłada 20% wskaźnika dla całej sferze budżetowej w roku 2023. Przygotowany projekt budżetu przez Rząd zakłada wskaźnik w wysokości 7,8%. Z uwagi, że zarówno strona Rządowa jak i społeczna bronią swoich propozycji kluczową sprawą podczas spotkania było pytanie czy Rząd widzi możliwość pola do negocjacji wskazanego wskaźnika 7,8%.

Przedstawiciele strony rządowej poinformowali, że w związku z przekazana propozycja podwyżki 20% przez wszystkie centrale związkowe, trwają analizy przedstawionego stanowiska, a pole do dyskusji istnieje w zakresie wysokości wskaźnika istnieje.


W tej sytuacji zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego mogą zapaść ostateczne decyzje.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page