top of page

PIĄTKOWE SPOTKANIA

W dniu 12 kwietnia 2024 r. na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska”, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który przypada 13 kwietnia w rocznicę ujawnienia 1943 roku przez III Rzeszę mordu na polskich jeńcach dokonanego przez funkcjonariuszy sowieckiego NKWD, a 13 kwietnia 1990 roku do zbrodni przyznał się ZSRR.


Do zebranych na dziedzińcu zwrócili się: wiceminister Czesław Mroczek, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski i Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń. Wśród uczestników uroczystości obecni były uczniowie klas policyjnych z Czerwińska nad Wisłą i Płońska.


Następnie po modlitwie, apelu pamięci i salwie honorowej przed obeliskiem odbyła się krótka ceremonia złożenia wieńców. Uroczystość zwieńczona była odegraniem „Śpij kolego”.

Jacek Łukasik – Przewodniczący Rady

Rafał Bielecki – Zastępca Przewodniczącego Rady

Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego Rady

Relacja:


Po uroczystościach przedstawiciele Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” udali się do Sejmu RP, gdzie w nawiązaniu do informacji uzyskanych podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz danych o ilości przeszkolonych funkcjonariuszy w ramach kursów podoficerskich i aspiranckich rozmawiali z posłami zarówno koalicji rządowej jak i opozycji, w celu podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do likwidacji lub zawieszenia kursów.


W trakcie spotkań zostały przekazane najistotniejsze informacje o niewydolności kursów, działaniu demotywującym u policjantów jakim jest obowiązek posiadania przeszkolenia i awansowania pomimo spełnienia pozostałych kryteriów i doświadczenia zawodowego.

Rozmowy zostały przerwane z uwagi na głosowania na sali plenarnej, ale padły deklaracje szybkiego powrotu do rozmów.


Opracowanie:

Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page